Van điện từ 2/2 Burkert, Series 0255

Van điện từ 2/2 Burkert, Series 0255
Dùng cho ứng dụng chịu nhiệt độ và áp suất cao.
Dải áp suất hoạt động lên tới 100 bar.
Nhiệt độ lưu chất có thể tới 250 độ C.
Dùng cho khí hoặc dung dịch.
Cuộn coil 24 VDC, 110/230 VAC.