Van điện từ 2/2 Burkert, Series 6011

Van điện từ 2/2 Burkert, Series 6011
Áp suất: 0 … 21 bar.
DN 1.2 … 2.4 mm.
M5, G1/8, and Sub-base.
Lưu chất: Khí nén, dầu, nước.
Cuộn coil có thể thay thế dễ dàng: 24VDC, 24VAC, 110 VAC, 230 VAC.