Van điện từ 2/2 SMC VCW21-5D-3-02F-Q

  • Van điện từ 2/2 SMC VCW21-5D-3-02F-Q

  • Port size: 1/4. Orifice Diameter: 3 mm.

  • Điện áp coil: 24 VDC.

  • Áp suất: Max 8 bar.

  • Lưu chất: Nước.

 Các sản phẩm khí nén SMC khác xem tại đây