Van điện từ Burkert 6227

Van điện từ 2/2 Burkert, có hỗ trợ servo
DN 10 – 13 mm.
Áp suất: 1 – 7 bar
14 – 102 psi
Kết nối đa năng