Van Điện Từ Airtac 4V110-06

Van Điện Từ Airtac 4V110-06

1.Mô tả:

Van Điện Từ Airtac 4V110-06.

Port size: 1/8%27%27 .

Áp suất hoạt động: 0.15 – 0.8 MPa .

Loại van 5 cửa 2 vị trí .

Nhiệt độ hoạt động: -20~70oC .

 2.Kích thước: