Van Điện Từ Airtac 4V130C-M5

Van Điện Từ Airtac 4V130C-M5

1.Mô tả:

  • Van Điện Từ Airtac 4V130C-M5.

  • Port size: M5 .

  • Áp suất hoạt động: 0.15 – 0.8 MPa .

  • Loại van 5 cửa 3 vị trí .

  • Nhiệt độ hoạt động: -20~70oC .

 2.Kích thước: