Van Điện Từ Airtac 4V310-08

Van Điện Từ Airtac 4V310-08
1.Mô tả:
Van Điện Từ Airtac 4V310-08 .
Port size: 1/4%27%27 .
Exhaust port size: 1/4%27%27 .
Áp suất hoạt động:0.15 – 0.8MPa.
Loại van 5 cửa 2 vị trí .
Nhiệt độ hoạt động: -20~70oC .
2.Kích thước: