Van điện từ Burkert Type 6124 Item no 144123

Van điện từ Burkert, Type 6124, mã 144 123
2 cửa 2 vị trí, thường đóng
Kích thước cổng 0.6 mm
Lưu lượng: 0.006 m3/h (nước) và 6.4 m3/ (khí)
Điện áp coil: 24VDC
Kết nối điện: Flying leads, 300 mm