Van điện từ SMC VX3112-01T-3CR1


  • Van điện từ SMC VX3112-01T-3CR1.

  • Loại van: 3 cửa 2 vị trí, N.O.

  • Orifice size: ø 1.5 mm.

  • Port size: 1/8″.

  • Điện áp coil: 110 VAC 50/60 Hz.

  • Kiểu kết nối: Conduit.

=> Xem thêm các sản phẩm Van điện từ SMC