Van Điện Từ SMC VX3122-02T-3DR1

  • Van Điện Từ SMC VX3122-02T-3DR1

  • Loại van: 3 cửa 2 vị trí, N.O.

  • Orifice size: ø 2.2 mm.

  • Port size: 1/4″.

  • Điện áp coil: 110 VAC 50/60 Hz.

  • Kiểu kết nối: DIN terminal.

 => Xem thêm các sản phẩm Van Điện Từ SMC