Van Điện từ SMC VX3124M-02N-5G1

  • Van Điện từ SMC VX3124M-02N-5G1

  • Loại van: 3 cửa 2 vị trí, COM.

  • Orifice size: ø 2.2 mm.

  • Port size: 1/4″.

  • Điện áp coil: 24 VDC.

  • Kiểu kết nối: Grommet.

 => Xem thêm các sản phẩm van điện từ SMC