Van điện từ SMCVT307-3D-01F-Q

  • Valve điện từ VT307-3D-01F-Q

  • Điện áp: 110VAC, 50/60Hz

  • Kích thước ren cổng: 1/8″

  • Kiểu tác động: 3 cổng

Tham khảo thêm các sản phẩm khí nén tại đây