Van tác động cơ khí SMC VM230-02-34G

  • Van tác động cơ khí SMC VM230-02-34G

  • Cơ cấu tác động: Nút vặn có 2 vị trí màu xanh lá cây.

  • Loại: 3 cổng kết nối.

  • Áp suất: 0 – 1.0 MPa.

=> Xem thêm các sản phẩm van điện từ SMC