Xy lanh tác động kép Airtac MF20X250-S-CM

  • Xy lanh tác động kép Airtac MF20X250-S-CM

  • Đường kính trong piston: 20 mm

  • Đường kính cần: 8 mm

  • Chiều dài hành trình: 250 mm

  • Áp suất hoạt động: 0.1~0.7 MPa

  • Port size: 1/8″

  • Vận tốc: 30~800 mm/s

  • Lưu chất: Khí

  • Loại có từ tính, đầu cần dạng tròn

  • Nhiệt độ hoạt động cho phép: -20~700C


Tham khảo các sản phẩm khí nén tại đây