Xy lanh tác động kép Airtac PB6X40-S-CB

  • Xy lanh tác động kép Airtac PB6X40-S-CB

  • Đường kính trong piston: 6 mm

  • Đường kính cần: 3 mm

  • Chiều dài hành trình: 40 mm

  • Áp suất hoạt động: 0.1~0.7 MPa

  • Port size: M5 x 0.8

  • Vận tốc: 50~800 mm/s

  • Lưu chất: Khí

  • Loại có từ tính, có chạc chữ U hai đầu cần pít tông

  • Nhiệt độ hoạt động cho phép: -20~700C


Tham khảo các sản phẩm khí nén tại đây