Van điện từ Burkert Type 6011 Item no 137812

Van điện từ Burkert, Type 6011, Item No 137 812
Loại 2 cửa 2 vị trí, thường đóng
Orifice size: 1.2 mm
Port connection: sub-base
Lưu lượng: 0.045 m3/h
Áp suất: 0 – 12 bar
Điện áp coil: 24 DC

Mã: Type 6011, Item No 137 812 Danh mục: