• Van điều khiển bằng khí, 4/5 cổng, cổng trên thân VFA5144-03F


  • Van điều khiển bằng khí, 4/5 cổng, cổng trên thân VFA5144-03F

  • Kiểu tác  động: 2 vị trí, cuộn điện từ đơn

  • Kích thước ren cổng: 3/8″

  • Kiểu kết nối: G

 Các sản phẩm khí nén SMC khác xem tại đây 

Mã: VFA5144-03F Danh mục: