Van điều khiển STNC CV-10
Lưu chất: khí.
Pipe size: G3/8.
Áp suất: 0.05-1.2Mpa.
Tham khảo Van điều khiển STNC
Liên hệ mua hàng: 028 3730 5759 – 028 3730 5969

Mã: CV-10 Danh mục: