Van tay AIRTAC 4HV430-20

  • Hand lever valve  AIRTAC 4HV430-20

  • Hand lever valve  AIRTAC 4HV430-20: 4 cửa 3 vị trí.

  • Port size: 3/4″

  • Áp suất: 0-1.0 MP

 
Tham khảo các sản phẩm khí nén tại đây

Mã: 4HV430-20 Danh mục: