:AC Stepping Motor & Driver Oriental AS69AATP

  • Độ phân giải / xung : 0.36o .

  • Loại motor : Đơn trục .

  • Điện áp cung cấp : 1 pha, 100-115VAC .


  • Kích thước khung : 60 mm .

  • Loại Driver: Điều khiển trọn gói.

  ⇒ Chọn các mã sản phẩm khác của AC Stepping Motor & Driver Oriental

Mã: AS69AATP Danh mục: