1.: ACB Mitsubishi AE1000-SW-3P-1000A-65kA Drawout

  • Máy cắt không khí Mitsubishi AE1000-SW-3P-1000A-65kA.

  • Loại: kiểu lắp ngoài (Drawout type).

  • Dòng định mức: 1000A.

  • Số cực: 3 cực, cơ cấu nạp lò xo bằng tay.

  • Relay bảo vệ kiểu tiêu chuẩn ( S relay)

  • Dòng ngắn mạch: 65 kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2, EN60947-2, BS, VDE, JIS C 8201-2-1.


2.Kích Thước.

ACB Mitsubishi AE1000-SW-3P-1000A-65kA Drawout

ACB Mitsubishi AE1000-SW-3P-1000A-65kA Drawout

ACB Mitsubishi AE1000-SW-3P-1000A-65kA Drawout

ACB Mitsubishi AE1000-SW-3P-1000A-65kA Drawout

ACB Mitsubishi AE1000-SW-3P-1000A-65kA Drawout

ACB Mitsubishi AE1000-SW-3P-1000A-65kA Drawout

ACB Mitsubishi AE1000-SW-3P-1000A-65kA Drawout

ACB Mitsubishi AE1000-SW-3P-1000A-65kA Drawout

ACB Mitsubishi AE1000-SW-3P-1000A-65kA Drawout

ACB Mitsubishi AE1000-SW-3P-1000A-65kA Drawout

ACB Mitsubishi AE1000-SW-3P-1000A-65kA Drawout

Chọn các mã sản phẩm khác của  ACB Mitsubishi AE-SW

Mã: AE1000-SW-3P-1000A-65kA Drawout Danh mục: