1.: ACB Mitsubishi AE1000-SW-4P-1000A-65kA Fixed

  • Máy cắt không khí Mitsubishi AE1000-SW-4P-1000A-65kA.

  • Loại: kiểu cố định (Fixed type).

  • Dòng định mức: 1000 A.

  • Số cực: 4P.

  • Dòng ngắn mạch: 65 kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2, EN60947-2, BS, VDE, JIS C 8201-2-1.

2.Kích Thước.

ACB Mitsubishi AE1000-SW-4P-1000A-65kA Fixed

ACB Mitsubishi AE1000-SW-4P-1000A-65kA Fixed

ACB Mitsubishi AE1000-SW-4P-1000A-65kA Fixed

ACB Mitsubishi AE1000-SW-4P-1000A-65kA Fixed

ACB Mitsubishi AE1000-SW-4P-1000A-65kA Fixed

ACB Mitsubishi AE1000-SW-4P-1000A-65kA Fixed

ACB Mitsubishi AE1000-SW-4P-1000A-65kA Fixed

ACB Mitsubishi AE1000-SW-4P-1000A-65kA Fixed

ACB Mitsubishi AE1000-SW-4P-1000A-65kA Fixed

Chọn các mã sản phẩm khác của  ACB Mitsubishi AE-SW

Mã: AE1000-SW-4P-1000A-65kA Fixed Danh mục: