1.: ACB Mitsubishi AE2000-SW-3P-2500A-85kA Drawout

  • Máy cắt không khí Mitsubishi AE2500-SW.

  • Loại: kiểu lắp ngoài (Drawout type).

  • Dòng định mức: 2500A.

  • Số cực: 3P.

  • Dòng ngắn mạch: 85 kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2, EN60947-2, BS, VDE, JIS C 8201-2-1.

2.Kích Thước.

ACB Mitsubishi AE2000-SW-3P-2500A-85kA Drawout

ACB Mitsubishi AE2000-SW-3P-2500A-85kA Drawout

ACB Mitsubishi AE2000-SW-3P-2500A-85kA Drawout

ACB Mitsubishi AE2000-SW-3P-2500A-85kA Drawout

ACB Mitsubishi AE2000-SW-3P-2500A-85kA Drawout

ACB Mitsubishi AE2000-SW-3P-2500A-85kA Drawout

ACB Mitsubishi AE2000-SW-3P-2500A-85kA Drawout

ACB Mitsubishi AE2000-SW-3P-2500A-85kA Drawout

ACB Mitsubishi AE2000-SW-3P-2500A-85kA Drawout

ACB Mitsubishi AE2000-SW-3P-2500A-85kA Drawout

ACB Mitsubishi AE2000-SW-3P-2500A-85kA Drawout

ACB Mitsubishi AE2000-SW-3P-2500A-85kA Drawout

Chọn các mã sản phẩm khác của  ACB Mitsubishi AE-SW

Mã: AE2500-SW-3P-2500A-85kA Drawout Danh mục: