1.: ACB Mitsubishi AE3200-SW-3P-3200A-85kA Drawout

  • Máy cắt không khí Mitsubishi AE3200-SW-3P-3200A-85kA.

  • Loại: kiểu lắp ngoài (drawout type).

  • Dòng định mức: 3200A.

  • Số cực: 3P.

  • Dòng ngắn mạch: 85kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2, EN60947-2, BS, VDE, JIS C 8201-2-1.

2.Kích Thước.

ACB Mitsubishi AE3200-SW-3P-3200A-85kA Drawout

ACB Mitsubishi AE3200-SW-3P-3200A-85kA Drawout

ACB Mitsubishi AE3200-SW-3P-3200A-85kA Drawout

ACB Mitsubishi AE3200-SW-3P-3200A-85kA Drawout

ACB Mitsubishi AE3200-SW-3P-3200A-85kA Drawout

ACB Mitsubishi AE3200-SW-3P-3200A-85kA Drawout

ACB Mitsubishi AE3200-SW-3P-3200A-85kA Drawout

ACB Mitsubishi AE3200-SW-3P-3200A-85kA Drawout

ACB Mitsubishi AE3200-SW-3P-3200A-85kA Drawout

ACB Mitsubishi AE3200-SW-3P-3200A-85kA Drawout

ACB Mitsubishi AE3200-SW-3P-3200A-85kA Drawout

ACB Mitsubishi AE3200-SW-3P-3200A-85kA Drawout

Chọn các mã sản phẩm khác của ACB Mitsubishi AE-SW

Mã: AE3200-SW-3P-3200A-85kA Drawout Danh mục: