ACB Mitsubishi AE630-SW-4P-630A-65kA Drawout

  • Máy cắt không khí Mitsubishi AE630-SW-4P-630A-65kA.

  • Loại: kiểu lắp ngoài (Drawout type).

  • Dòng định mức: 630A.

  • Số cực: 4P.

  • Dòng ngắn mạch: 65kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2, EN60947-2, BS, VDE, JIS C 8201-2-1.

2.Kích Thước.

ACB Mitsubishi AE630-SW-4P-630A-65kA Drawout

ACB Mitsubishi AE630-SW-4P-630A-65kA Drawout

ACB Mitsubishi AE630-SW-4P-630A-65kA Drawout

ACB Mitsubishi AE630-SW-4P-630A-65kA Drawout

ACB Mitsubishi AE630-SW-4P-630A-65kA Drawout

ACB Mitsubishi AE630-SW-4P-630A-65kA Drawout

ACB Mitsubishi AE630-SW-4P-630A-65kA Drawout

ACB Mitsubishi AE630-SW-4P-630A-65kA Drawout

ACB Mitsubishi AE630-SW-4P-630A-65kA Drawout

ACB Mitsubishi AE630-SW-4P-630A-65kA Drawout

ACB Mitsubishi AE630-SW-4P-630A-65kA Drawout

Chọn các mã sản phẩm khác của  ACB Mitsubishi AE-SW

Mã: AE630-SW-4P-630A-65kA Drawout Danh mục: