ACT-401-03

  • Van cơ khí Mindman, model ACT-401-03

  • Loại 5 cửa 2 vị trí

  • Kiểu tác động: Spring return type

  • Port size: PT 3/8

  • Lưu chất khí, áp suất 0 – 9 kgf/cm2

 

Mã: ACT-401-03 Danh mục: