1.: Analog I/O Modules 2080-IF4

  • Analog I/O Modules 2080-IF4

  • Loại 4 kênh ngõ vào điện áp/dòng điện

  • Điện áp: 0 ~ 10 V

  • Dòng điện: 0 ~20 mA

  • Độ chính xác 1% của Full Scale

  • Độ phân giải: 12 bit

2.Sơ đồ đấu dây:

Analog

Analog

Tham khảo thêm các sản phẩm của PLC Allen-Bradley 

Mã: 2080-IF4 Danh mục: