• Bộ cấp nhớt Airtac GL200-08.

1.:

Bộ cấp nhớt Airtac GL200-08 

  • Port size: 1/4%27%27 .

  • Áp suất hoạt động: 0.15 – 0.9 MPa .

  • Nhiệt độ hoạt động: -20~70oC.

 2.Kích thước:

                                                   

                                        

Mã: GL200-08 Danh mục: