Bộ cấp nhớt Airtac GR300-08

1.:

  • Bộ cấp nhớt Airtac GR300-08.

  • Port size: 1/4%27%27 .

  • Áp suất hoạt động: 0.05 – 0.9 MPa .

  • Nhiệt độ hoạt động: -20~70oC.

 2.Kích thước:

  

Mã: GR300-08 Danh mục: