Bộ cấp nhớt Airtac GR600-20

1.:

  • Bộ cấp nhớt Airtac GR600-20.

  • Port size: 3/4%27%27 .

  • Áp suất hoạt động: 0.05 – 0.9 MPa .

  • Nhiệt độ hoạt động: -20~70oC.

 2.Kích thước:

                      

Mã: GR600-20 Danh mục: