Bộ đặt thời gian hiển thị LCD Autonics LE8N-BN

1) Mô tả: Bộ đặt thời gian hiển thị LCD Autonics LE8N-BN

  • Hiển thị 8 chữ số

  • Nguồn cung cấp: Pin tích hợp (3VDC)


  • Ngõ vào: Ngõ vào không điện áp


  • Thời gian cài đặt: lựa chọn theo chế độ

  • Kích thước 48 x 24 x 54mm

2) Kích thước

Bộ đặt thời gian hiển thị LCD Autonics LE8N-BN

3) Sơ đồ đấu dây

Bộ đặt thời gian hiển thị LCD Autonics LE8N-BN


Tham khảo thêm các sản phẩm của Bộ Đặt thời gian Autonics LE8N