•  Bộ điều áp AIRTAC GR200-06

    • Port size: 1/8″

    • Áp suất: 0.05 – 0.9 MPa. 

 

Mã: GR200-06 Danh mục: