Bộ điều chỉnh áp suất CKD, series R1000-W

Port size: Rc1/8, 1/4

Áp suất làm việc lớn nhất: 1.0 MPa

Áp suất điều chỉnh: 0.05 – 0.85 MPa

Phụ kiện: Đồng hồ đo áp, khớp nối

Mã: R1000-W Danh mục: