Bộ tách sương CKD, series M6000-W

Port size: Rc3/4, 1

Áp suất: 0.1 – 1.0 MPa

Lưu lượng: 1270 | 1400 l/p

Cấp lọc: 0.01 | 0.3 µm

Dung tích phễu thoát nước: 80 cm3

Mã: M6000-W Danh mục: