Bộ kết hợp khí CKD, series C3060-W

Bao gồm bộ lọc + bộ tách sương

Port size: Rc 1/4, 3/8

Áp suất tối đa: 1 MPa

Thoát sương: 0.01 mg/m3 hoặc ít hơn

Lưu lượng: 0.36 m3/min

Mã: C3060-W Danh mục: