Bộ kết hợp khí CKD, series C6050-W

Bao gồm bộ điều chỉnh + bộ tách sương

Port size: Rc 3/4, 1

Áp suất tối đa: 1 MPa

Điều áp: 0.1 tới 0.85 MPa

Thoát sương: 0.01 mg/m3 hoặc ít hơn

Lưu lượng: 1.27 m3/min

Mã: C6050-W Danh mục: