E1 Plus Solid-State Overload Relays

 • Nguồn riêng

 • Bảo vệ mất phá

 • Dãi điều chỉnh rộng (5:1)

 • 1 N.O. and 1 N.C. isolated auxiliary contacts

 • Mức tiêu thụ năng lượng thấp (150 mW)

 • Cần bằng nhiệt độ môi trường

 • Visible trip indication

193-ED version:

 • Dãi dòng điện 0.1…45 A

 • Fixed Trip Class 10

 • Manual reset


193-EE version:

 • Dãi dòng điện 0.1…800 A

 • Selectable Trip Class (10, 15, 20, or 30)

 • Lựa chọn  manual/auto-manual reset

 • 1 pha và 3 pha

* Bulletin 193-ED – Three-Phase Devices

 • Fixed Trip Class 10

 • Manual reset

 • Screw-type control terminals

   

Mounts to Contactor

Adjustment Range [A]

Cat. No.

100-C09…100-C23

0.1…0.5

193-ED1AB

0.2…1.0

193-ED1BB

1.0…5.0

193-ED1CB

3.2…16

193-ED1DB

5.4…27

193-ED1EB

100-C30…100-C43

5.4…27

193-ED1ED

9…45

193-ED1FD

Integrated panel/DIN Rail mount and pass-thru wiring

1.0…5.0

193-ED1CP

3.2…16

193-ED1DP

5.4…27

193-ED1EP

 
*Bulletin 193-EE – Three-Phase Devices

 • Selectable Trip Class (10, 15, 20, 30)

 • Selectable manual/auto-manual reset

 • Screw-type control terminals

   

Mounts to Contactor

Adjustment Range [A]

Cat. No.

100-C09…100-C23

0.1…0.5

193-EEAB

0.2…1.0

193-EEBB

1.0…5.0

193-EECB

3.2…16

193-EEDB

5.4…27

193-EEEB

100-C30…100-C43

5.4…27

193-EEED

9…45

193-EEFD

100-C60…100-C97

18…90

193-EEGE

60…120

193-EEVE

100-D95…100-D180

18…90

193-EEGF

30…150

193-EEHF

40…200

193-EEJF

60…120

193-EEVF

100-D210…100-D420

40…200

193-EEJG

60…300

193-EEKG

100…500

193-EELG

100-D630…100-D860

120…600

193-EEMH

160…800

193-EENH

Integrated panel/DIN Rail mount and pass-thru wiring

1.0…5.0

193-EECP

3.2…16

193-EEDP

5.4…27

193-EEE

 


*Bulletin 193S-EE – Single-Phase Devices

 • Selectable Trip Class (10, 15, 20, 30)

 • Selectable manual/auto-manual reset

 • Screw-type control terminals

   

Mounts to Contactor

Adjustment Range [A]

Cat. No.

100-C09…100-C23

1.0…5.0

193S-EEPB

3.2…16

193S-EERB

5.4…27

193S-EESB

100-C30…100-C43

9…45

193S-EETD

100-C60…100-C97

18…90

193S-EEUE

Integrated panel/DIN Rail mount and pass-thru wiring

1.0…5.0

193S-EEPP

3.2…16

193S-EERP

5.4…27

193S-EESP

 *Bulletin 193 Panel Mount Devices for use with External Current Transformers 

 • Selectable Trip Class (10, 15, 20, 30)

 • Selectable manual/auto-manual reset

 

CT Ratio

Adjustment Range [A]

Cat. No.

150:5

30…150

193-EEHZ

200:5

40…200

193-EEJZ

300:5

60…300

193-EEKZ

400:5

80…400

193-EEWZ

500:5

100…500

193-EELZ

600:5

120…600

193-EEMZ

800:5

160…800

193-EENZ

=> Chọn các mã sản phẩm khác của Overload Relay Allen-Bradley Bulletin 193 E1


Mã: Bulletin 193 E1 Plus Danh mục: