Bộ kết hợp khí CKD, series C1000-W

Bao gồm bộ lọc + bộ điều chỉnh + bộ bôi trơn

Port size: Rc 1/8, 1/4

Áp suất tối đa: 1 MPa

Áp suất điều chỉnh: 0.05 – 0.85 MPa

Cấp lọc: 5 µm

Phụ kiện: Đồng hồ áp suất, miếng gá, vỏ chắn

Mã: C1000-W Danh mục: