1. : Cảm Biến Áp Suất Cao Honeywell 19C030PV1L

 • Dòng điện cung cấp cho cảm biến: 2mA.

 • Dải áp suất đo: 0 psi to 30 psi.

 • Tín hiệu ngõ ra: 0 to 150mV.

 • Điện áp cung cấp: 15 Vdc.

 • Áp suất gây nổ cảm biến: 150 psi.

 • Bù nhiệt độ: có.

 • Nhiệt độ hoạt động: -40 °C to 125 °C [-40 °F to 257 °F].

 • Dải bù nhiệt độ: 0 °C to 82 °C [32 °F to 180 °F].

 • Nhiệt độ lưu trữ: -40 °C to 125 °C [-40 °F to 257 °F].

 • Chống rung động: 10 G at 20 Hz to 2000 Hz.

 • Chống sốc: 100 G for 11 ms.

 • Độ bền cảm biến: ít nhất 1 triệu chu trình đo.

2.Kích thước

Cảm Biến Áp Suất Cao Honeywell 19C030PV1L

Chọn các mã sản phẩm khác của Cảm Biến Áp Suất Cao Honeywell 

 

Mã: 19C030PV1L Danh mục: