Cảm biến áp suất Sick LFH-SB1X0G1AS10SZ0


1. Đặc tính kĩ thuật Cảm biến áp suất Sick LFH-SB1X0G1AS10SZ0

  • Cảm biến áp suất Sick LFH-SB1X0G1AS10SZ0

  • Loại cảm biến: Gauge pressure

  • Nguồn cấp: 10 V DC … 30 V DC

  • Dãy áp suất:  0 bar … 1.0 bar

  • Ngõ ra:  4…20 mA

  • Kiểu kết nối: Cable PUR

2. Kích thước

Cảm biến áp suất Sick LFH-SB1X0G1AS10SZ0

                Chọn các sản phẩm khác của Cảm biến áp suất Sick LFH  

 

Mã: LFH-SB1X0G1AS10SZ0