1. Đặc tính kĩ thuật Cảm biến áp suất Sick PBS-CB1X0SG1SSNAMA0Z

  • Cảm biến áp suất Sick PBS-CB1X0SG1SSNAMA0Z

  • Loại cảm biến: Compound pressure

  • Nguồn cấp: 15 V DC … 35 V DC

  • Dãy áp suất:  -1 bar … 0 bar

  • Ngõ ra:2x PNP

  • Kết nối: G 1/4 A

2. Kích thước

Mã: PBS-CB1X0SG1SSNAMA0Z Danh mục: