1. Đặc tính kĩ thuật  Cảm biến áp suất Sick PBS-CB1X0SGESSCBMA0Z

  • Cảm biến áp suất Sick PBS-CB1X0SGESSCBMA0Z

  • Loại cảm biến: Gauge pressure

  • Nguồn cấp: 15 V DC … 35 V DC

  • Dãy áp suất:  -1 bar … 0 bar

  • Ngõ ra:1 PNP + 4…20 mA

  • Kết nối: G 1/2 B

2. Kích thước

Mã: PBS-CB1X0SGESSCBMA0Z Danh mục: