1. Đặc tính kĩ thuật Cảm biến áp suất Sick PBS-RB1X0SGESSCD5A0Z

  • Cảm biến áp suất Sick PBS-RB1X0SGESSCD5A0Z

  • Loại cảm biến: Gauge pressure

  • Nguồn cấp: 15 V DC … 35 V DC

  • Dãy áp suất:  0…1 bar

  • Ngõ ra: 2 PNP + 4…20 mA

  • Kiểu kết nối: G 1/2 B

2. Kích thước

Mã: PBS-RB1X0SGESSCD5A0Z Danh mục: