Cảm biến áp suất Sick PBS-RB4X0SG1SSNBMA0Z

  • Loại cảm biến: Gauge pressure

  • Nguồn cấp: 15 V DC … 35 V DC

  • Dãy áp suất:  0…4 bar

  • Ngõ ra: 1 PNP + 4…20 mA

  • Kiểu kết nối: G 1/4 A

Danh mục các sản phẩm cùng loại: Cảm biến áp suất Sick PBS

Mã: PBS-RB4X0SG1SSNBMA0Z Danh mục: