1. Đặc tính kĩ thuật Cảm biến áp suất Sick PBT-CB010SG2SS0AMA0Z

  • Cảm biến áp suất Sick PBT-CB010SG2SS0AMA0Z

  • Loại cảm biến: Compound pressure

  • Nguồn cấp:  8 V DC … 30 V DC

  • Dãy áp suất:  -1 bar … 9 bar

  • Ngõ ra: 4…20 mA

  • Kiểu kết nối: G 1/4


  • Chọn các mã sản phẩm khác của cảm biến áp suất PBT


               

Mã: PBT-CB010SG2SS0AMA0Z Danh mục: