1. Đặc tính kĩ thuật  Cảm biến áp suất Sick PBT-RB600SG1SSNVMC0Z

  • Cảm biến áp suất Sick PBT-RB600SG1SSNVMC0Z

  • Loại cảm biến: Compound pressure

  • Nguồn cấp:  8 V DC … 30 V DC

  • Dãy áp suất: 0…600 bar

  • Ngõ ra: 0…10V

  • Kiểu kết nối: G 1/4 A

  • Chọn các mã sản phẩm khác của cảm biến áp suất PBT

Mã: PBT-RB600SG1SSNVMC0Z Danh mục: