Cảm biến áp suất Sick PFT-FRB010SF2OSSALSSZ

1. Đặc tính kĩ thuật Cảm biến áp suất Sick PFT-FRB010SF2OSSALSSZ

  • Cảm biến áp suất Sick PFT-FRB010SF2OSSALSSZ

  • Loại cảm biến: Gauge pressure

  • Nguồn cấp:  8 V DC … 30 V DC

  • Dãy áp suất:  0…10 bar

  • Ngõ ra: 4…20 mA

  • Kiểu kết nối: G 1/2 B

     

Danh mục các sản phẩm cùng loại: Cảm biến áp suất Sick PFT

Mã: PFT-FRB010SF2OSSALSSZ