1. Đặc tính kĩ thuật Cảm biến áp suất Sick PFT-SRB1X0SG2SSAVMSSZ

  • Cảm biến áp suất Sick PFT-SRB1X0SG2SSAVMSSZ

  • Loại cảm biến: Gauge pressure

  • Nguồn cấp:  8 V DC … 30 V DC

  • Dãy áp suất: 0…1 bar

  • Ngõ ra: 0…10V

  • Kiểu kết nối: G 1/4

Danh mục các sản phẩm cùng loại: Cảm biến áp suất Sick PFT

Mã: PFT-SRB1X0SG2SSAVMSSZ Danh mục: