• Cảm biến điện dung CA18CLC12BPM1

  • Nguồn cấp 10 to 40 VDC

  • Khoảng cách phát hiện 12 mm

  • Kích thước M18

  • Ngõ ra PNP 

  • Tần số 15 Hz

  • Kiểu kết nối plug

  • Chọn các mã sản phẩm khác của Cảm biến điện dung

Mã: CA18CLC12BPM1 Danh mục: