Cảm biến dòng điện honeywell CSNK591-001

  • Loại dòng: ac hoặc dc.

  • Phạm vi dòng: ±1200A.

  • Loại ngõ ra: dòng.

  • Dòng cung cấp:±22 mA + Output.

  • Điện áp cung cấp:  ±15.0 Vdc to ±24.0 Vdc.

  • Thời gian đáp ứng: < 1 µs.

  • Nhiệt độ hoạt động: 0 °C to 70 °C [32 °F to 158 °F].

=> Chọn các mã sản phẩm khác của Cảm biến dòng điện Honeywell CSN 

Mã: CSNK591-001 Danh mục: